Posts

Posts uit oktober, 2023 tonen

Avondgebed voor vrede in Palestina en Israel

N aar aanleiding van de gewelddadigheden in Israël en de Palestijnse gebieden organiseren vertegenwoordigers uit verschillende religieuze tradities en levensbeschouwingen vanavond, woensdag 11 oktober in Den Haag een avondgebed. De initiatiefnemers, pastoor Ad van der Helm samen met rabbijn Awraham Soetendorp, doen een oproep aan alle mensen van goede wil om met elkaar verbonden te blijven en de krachten te bundelen om deze hoop op vrede vast te houden. Het gebed is uitdrukkelijk niet bedoeld als statement voor of tegen partijen. "In deze donkere tijd willen we samen zijn om naast elkaar te staan." Het gebed vindt plaats om 19.00 uur bij de vredesvlam voor het Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag en staat open voor mensen van alle religies en gezindten. Wie vanuit zijn of haar eigen huis of gebedsruimte wil meebidden, is uitgenodigd om vanavond om 19.00 uur een kaars te ontsteken en met eigen gebeden en rituelen zich te verbinden met het avondgebed in Den Haag. Meer