Posts

Zing mee met de vrede!

 Het is op 24 februari aanstaande precies twee jaar geleden dat Rusland haar buurland Oekraïne binnenviel. En nog meer oorlog begon op 7 oktober 2023 in Israël/Palestina. Ondertussen woeden conflicten op andere plaatsen van de wereld gewoon verder. Veel mensen voelen zich machteloos. Stoppen we maar met het bijhouden van het nieuws? En trekken we ons terug in onze eigen bubbel? Of spreken we elkaar moed in: dat we geloven dat we samen wel blijven geloven in vrede? Zingen we elkaar moed in? Raad van Kerken nodigt je uit om eens per maand samen te zingen voor vrede. We beginnen op donderdag 7 maart. Plaats: het plein voor de Jozefkerk op de Heuvel. Bij regen: in de kerk. Tijd: 18.30 uur – 19.15 uur Begeleiding: Helga Janssens-Baan en Peter Derks Meld je dan aan bij Peter Derks pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl Wil je dan ook je favoriete vredesliederen naar ons mailen? We gaan van start als we 12 aanmeldingen hebben voor onze eerste keer. Je kunt per keer bepalen of je komt. Na

Een gezegend Kerstfeest!

Afbeelding
 

Avondgebed voor vrede in Palestina en Israel

Afbeelding
N aar aanleiding van de gewelddadigheden in Israël en de Palestijnse gebieden organiseren vertegenwoordigers uit verschillende religieuze tradities en levensbeschouwingen vanavond, woensdag 11 oktober in Den Haag een avondgebed. De initiatiefnemers, pastoor Ad van der Helm samen met rabbijn Awraham Soetendorp, doen een oproep aan alle mensen van goede wil om met elkaar verbonden te blijven en de krachten te bundelen om deze hoop op vrede vast te houden. Het gebed is uitdrukkelijk niet bedoeld als statement voor of tegen partijen. "In deze donkere tijd willen we samen zijn om naast elkaar te staan." Het gebed vindt plaats om 19.00 uur bij de vredesvlam voor het Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag en staat open voor mensen van alle religies en gezindten. Wie vanuit zijn of haar eigen huis of gebedsruimte wil meebidden, is uitgenodigd om vanavond om 19.00 uur een kaars te ontsteken en met eigen gebeden en rituelen zich te verbinden met het avondgebed in Den Haag. Meer

Vredesweek 2023: Fietsen voor vrede

Afbeelding
Op zaterdag 16 september 2023 wordt op initiatief van de Tilburgse Raad van Kerken in verband met de Vredesweek een Fietspuzzelspeurtocht voor de Vrede gehouden in Tilburg-West. De fietstocht is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De fietstocht begint om 15:30 uur op het kerkplein van de Lukaskerk (Lage Witsiebaan 91) en eindigt daar ook omstreeks 18:00 uur. Onderweg zijn opdrachten en oefeningen rond het vredesthema. Op het kerkplein is er aan het voor de kinderen een lekker frietje uit een frietkraam. Kinderen kunnen zich opgeven via het mailadres fietsenvoorvrede@yahoo.com.

Welkom op de nieuwe website van de Tilburgse Raad van Kerken!

Afbeelding
Welkom op de vernieuwde website van de Tilburgse Raad van Kerken. Hier vindt u alle informatie over de Raad. De activiteiten, de deelnemende gemeenschappen en onze plannen voor de toekomst. Kijkt u maar eens goed rond!

Website "gelovenstaatvrij.nl" gelanceerd!

Afbeelding
Op initiatief van de Raad van Kerken in Tilburg is er een nieuwe website opgericht. Bestemd voor alle mensen die vrijblijvend willen kennismaken met de diverse activiteiten die door de gezamenlijke Tilburgse kerken en gemeenschappen worden opgezet. Op de website Geloven staat vrij treft u een breed palet aan dat de diverse zintuigen aanspreekt: muziek - verhalen - gebedsdiensten - maaltijden of inloopmiddagen. Voor elk wat wils. Met een activiteitenkalender, gelardeerd met achtergrondverhalen. En alle activiteiten zijn bedoeld om vrijblijvend te proeven zonder verdere verplichtingen. Van harte aanbevolen!

Herdenking 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Antillen

Afbeelding
Op zondag 11 juni 2023 vindt er een bijzondere kerkdienst plaats in de Petrus Donderskerk (Enschotsestraat 124 in Tilburg) die in het teken staat van de herdenking 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en op de Antillen. De dienst begint om 11.00 uur. De voorgangers zijn pater Theo te Wierik msc en Gerard Stevelink. Dr Headly Binderhagel zal een kort woord voeren tijdens deze dienst. Surinaams Koor Pramisi zorgt voor de zang. Na de dienst is er gelegenheid samen na te praten onder genot van koffie/ thee en Surinaams en Antilliaans gebak.